GIRL POWER MOVIE

15391423_849103935193073_2209322282760963856_o

16.12.2016, 20:00

Sala Kinowa Centrum Spotkania Kultur w Lublinie,
pl. Teatralny 1

„Girl Power” reż. Sany, Jan Zajícek
Dokument czeskiej artystki, prezentujący nowe spojrzenie na twórczość kobiet w zdominowanej przez mężczyzn społeczności graffiti. „Girl Power” jest zapisem siedmioletniej podróży czeskiej artystki Sany, która w swoim filmie śledzi twórczość autorek graffiti działających w piętnastu różnych miastach – od Pragi po Nowy Jork. Na przekór stereotypowym poglądom, ukazuje portrety wyzwolonych, odnoszących sukcesy artystek, udowadniając tym samym rosnącą rolę kobiet w „męskim” świecie graffiti.
„Gril Power” to także poruszająca, autobiograficzna opowieść o poświęceniu i determinacji Sany na drodze do realizacji pierwszego filmu dotyczącego graffiti kobiet.

Film dostępny wyłącznie w wersji anglojęzycznej.

Projekcja filmu odbędzie się w ramach IX edycji Festiwalu All My City 2016 organizowanego przez Brain Damage Gallery, poprzedzi ją dyskusja i targi książki. Seans stanowi zapowiedź wyjątkowej, jednodniowej wystawy kolekcji Brain Damage Gallery, która odbędzie się 17 grudnia 2016.

Wstęp wolny

„Girl Power” is a documentary that provides a new look at women’s art in the graffiti community usually dominated by males. In her film, Czech artist Sany, follows female graffiti writers from fifteen cities – from Prague to New York. Presenting portraits of successful, emancipated female graffiti artists, Sany shows an increasing role that women play in man’s graffiti world.
It is also a moving autobiographical story of Sany’s sacrifices and determination to make the very first film about women’s graffiti.

Film available in English only.

„Girl Power” screening is a part of IX edition of All My City Festival 2016 organised by Brain Damage Gallery. It will be preceeded by discussion and book fair. The film is an introduction to a one-day exhibition of Brain Damage Gallery’s collection that will take place on 17.12.2016.

Free admission

zrzut-ekranu-2016-12-14-o-19-14-33